Afkoppelingsstudies

Veel regenwater en oppervlaktewater zijn nog aangesloten op de riolering. Hier vermengt het zich met het afvalwater, waardoor dit sterk verdund toekomt op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze verdunning bemoeilijkt het zuiveringsproces.

De wetgeving stelt dan ook dat het regenwater en oppervlaktewater moeten worden afgekoppeld, ook buiten het openbaar domein. Deze handeling vraagt heel wat inventiviteit en technische kennis. De afkoppelingsdeskundigen van S.Bilt staan in voor deze technische en communicatieve begeleiding en gaan vanuit het wettelijk kader steeds op zoek naar oplossingen die voor particulieren zowel technisch als economisch aanvaardbaar zijn.

Onze dienstverlening beperkt zich niet enkel tot particulieren, maar richt zich ook op de industrie en bedrijven. De afkoppelingsprocedure is hier namelijk vaak complex. Sbilt beschikt over een zeer uitgebreide kennis van riolerings- en wegeniswerken, waterbeer, en onze nauwe voeling met industriële processen.